webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
Volunteer For O-Net 2018 Written by webmaster 17
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561 Written by webmaster 26
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561 Written by webmaster 20
What are your intelligences? Written by webmaster 32
Saint Gabriel’s College (St.Gab) Written by webmaster 73
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561 Written by webmaster 70
นักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ Written by webmaster 56
ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบ IELTS Written by webmaster 65
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มาศึกษาดูงาน Written by webmaster 102
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 Written by webmaster 104
S.G. สัมมนาครูกลางปี 2561 Written by webmaster 117
พนักงานฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 2561 Written by webmaster 104
ภาพการแข่งขันกีฬาและพิธีปิดกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ Written by webmaster 117
พิธีเปิดการกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ 2561 Written by webmaster 138
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 Written by webmaster 104
เดินทางร่วมกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ 2561 Written by webmaster 118
พิธีปิดอบรม หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Written by webmaster 102
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2561 Written by webmaster 127
อบรม หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Written by webmaster 104
กิจกรรม S.G. Midyear Course 2018 Written by webmaster 140
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 Written by webmaster 220
พิธีบูชาขอบพระคุณ Written by webmaster 132
S.G. Midyear Course 2018 Written by webmaster 125
วันที่สองโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561 Written by webmaster 134
พิธีเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 Written by webmaster 128
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ 2561 Written by webmaster 238
วันสันติภาพสากล 2561 Written by webmaster 200
กีฬาเป็นยาวิเศษ เทรนด์การออกกำลังกาย Written by webmaster 250
พบผู้ปกครอง อนุบาลเด่นหล้า (พระราม 5) Written by webmaster 205
ทุนไปศึกษาต่างประเทศ 2561 Written by webmaster 263