webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

ภาพบรรยากาศวันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

 ภาพโดย: งานสื่อโสตฯ

 

DSC_4802
DSC_4805
DSC_4808
DSC_4813
DSC_4817
DSC_4822
DSC_4828
DSC_4839
DSC_4842
DSC_4845
DSC_4849
DSC_4852
DSC_4853
DSC_4865
DSC_4869
DSC_4874
DSC_4876
DSC_4879
DSC_4891
DSC_4906
DSC_4908
DSC_4913
DSC_4935
DSC_4937
DSC_4943
DSC_4960
DSC_4967
DSC_4981
DSC_4987
DSC_4990
 • DSC_4802
 • DSC_4805
 • DSC_4808
 • DSC_4813
 • DSC_4817
 • DSC_4822
 • DSC_4828
 • DSC_4839
 • DSC_4842
 • DSC_4845
 • DSC_4849
 • DSC_4852
 • DSC_4853
 • DSC_4865
 • DSC_4869
 • DSC_4874
 • DSC_4876
 • DSC_4879
 • DSC_4891
 • DSC_4906
 • DSC_4908
 • DSC_4913
 • DSC_4935
 • DSC_4937
 • DSC_4943
 • DSC_4960
 • DSC_4967
 • DSC_4981
 • DSC_4987
 • DSC_4990