webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

 

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2560
จัดโดยมูลนิธิ ดร.สุขพุคยาภรณ์ โดยศุนย์คนดีศรีแผ่นดิน เพื่อเป็นการชื่นชม
ส่งเสริมเยาวชนที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซึ่งนักเรียนของเราได้รับเกียรติจำนวน 15 คน ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ครูผู้ดูแล: มิสหฤทัย สมบูรณ์จันทร์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

 ภาพโดย: มิสหฤทัย สมบูรณ์จันทร์

 

S__9461784
S__9461840
S__9461841
S__9461842
S__9461843
S__9461844
S__9461845
S__9461846
S__9461847
S__9461848
S__9461849
S__9461850
S__9461851
S__9461852
S__9461853
S__9461854
S__9461855
S__9461856
 • S__9461784
 • S__9461840
 • S__9461841
 • S__9461842
 • S__9461843
 • S__9461844
 • S__9461845
 • S__9461846
 • S__9461847
 • S__9461848
 • S__9461849
 • S__9461850
 • S__9461851
 • S__9461852
 • S__9461853
 • S__9461854
 • S__9461855
 • S__9461856