webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

 

 

ด.ช.สิรภพ เรียบสำเร็จ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เป็นตัวแทนเยาวชนพิการไทย แข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ.2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม

ด้านการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทองประเภททีม

ในหัวข้อ eCreative Challenge มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ประเทศ
ครูผู้ประสานงาน : มิสวิภา  พิณรัตน์

 

 

131863.2
34157
131863.1
131863.2
  • 131863.2
  • 34157
  • 131863.1
  • 131863.2