webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

SG.Care

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

โครงการ SG.Care ของงานโภชนาการ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล เรียนเชิญ

อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข (หมอตั้ม) จากรายการ  Masterchef Thailand  มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโภชนาการของนักเรียน

ที่โรงอาหาร ตึกเดอ มงฟอร์ต เวลา 11.00 น.  วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ

 

DSC_6292
DSC_6304
DSC_6320
DSC_6321
DSC_6330
DSC_6344
DSC_6349
  • DSC_6292
  • DSC_6304
  • DSC_6320
  • DSC_6321
  • DSC_6330
  • DSC_6344
  • DSC_6349