webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขลักษณะ ให้กับพนักงาน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ 

อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และอาจารย์วนิดา คงคาโชติ

คณะทำงานที่ปรึกษาโภชนาการสวนดุสิต-เซนต์คาเบรียล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มาอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขลักษณะ ให้กับพนักงานของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตีงานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_9894
DSC_9895
DSC_9897
DSC_9898
DSC_9903
DSC_9904
DSC_9906
DSC_9908
DSC_9911
  • DSC_9894
  • DSC_9895
  • DSC_9897
  • DSC_9898
  • DSC_9903
  • DSC_9904
  • DSC_9906
  • DSC_9908
  • DSC_9911