webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

สอบเข้าและรายงานตัว รด.๒๕๖๑

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็น นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดี รังสิต

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_0024
DSC_0050
DSC_0053
DSC_0057
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0076
DSC_0079
DSC_0085
DSC_0089
DSC_0101
DSC_0103
DSC_0105
DSC_0108
DSC_0119
DSC_0124
DSC_0130
DSC_0136
DSC_0147
DSC_0149
DSC_0152
DSC_0169
DSC_0173
 • DSC_0024
 • DSC_0050
 • DSC_0053
 • DSC_0057
 • DSC_0071
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0076
 • DSC_0079
 • DSC_0085
 • DSC_0089
 • DSC_0101
 • DSC_0103
 • DSC_0105
 • DSC_0108
 • DSC_0119
 • DSC_0124
 • DSC_0130
 • DSC_0136
 • DSC_0147
 • DSC_0149
 • DSC_0152
 • DSC_0169
 • DSC_0173