webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

MUSC School Network 2018

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ทองอินทร์ แสวงสิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

พร้อมทีมงานวิชาการเข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ"MUSC School Network 2561"

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

 ภาพโดย: มิสธริดา ภิรธนาพงศ์ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_1018
DSC_1021
DSC_1022
DSC_1023
DSC_1024
DSC_1025
DSC_1026
DSC_1027
  • DSC_1018
  • DSC_1021
  • DSC_1022
  • DSC_1023
  • DSC_1024
  • DSC_1025
  • DSC_1026
  • DSC_1027