webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงออกให้บริการการตรวจรักษา พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน

และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้มารับการตรวจรักษา จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 ภาพโดย: ม.สำเริง แก้วสด,ม.ณภัทร จรดล งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

IMG_7256
IMG_7297
SGT_9877
SGT_9878
SGT_9879
SGT_9904
SGT_9905
SGT_9926
SGT_9938
SGT_9940
SGT_9941
SGT_9943
SGT_9945
SGT_9946
SGT_9947
SGT_9949
SGT_9951
SGT_9953
SGT_98779
SGT_99056
 • IMG_7256
 • IMG_7297
 • SGT_9877
 • SGT_9878
 • SGT_9879
 • SGT_9904
 • SGT_9905
 • SGT_9926
 • SGT_9938
 • SGT_9940
 • SGT_9941
 • SGT_9943
 • SGT_9945
 • SGT_9946
 • SGT_9947
 • SGT_9949
 • SGT_9951
 • SGT_9953
 • SGT_98779
 • SGT_99056