webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-3 1/ 2561

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 1/2561

ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

เป็นประธานในที่ประชุม ชี้แจงนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ 

ชี้แจงหลักสูตรการศึกษา และสุขอนามัยของนักเรียน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการจัดหลักสูตร/การประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน 

และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชี้แจงกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียน 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_0566
DSC_0568
DSC_0569
DSC_0572
DSC_0575
DSC_0578
DSC_0584
DSC_0594
DSC_0597
DSC_0602
DSC_0603
DSC_0604
DSC_0609
DSC_0612
DSC_0614
DSC_0616
DSC_0619
DSC_0623
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0627
DSC_0640
DSC_0644
DSC_0646
DSC_0648
DSC_0655
DSC_0665
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0677
DSC_0683
DSC_0685
DSC_0687
DSC_0689
DSC_0698
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0706
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0715
DSC_0720
DSC_0723
DSC_0724
DSC_0728
DSC_0730
DSC_0735
DSC_0738
DSC_0742
DSC_0748
DSC_0753
DSC_0755
DSC_0757
DSC_0760
DSC_0764
 • DSC_0566
 • DSC_0568
 • DSC_0569
 • DSC_0572
 • DSC_0575
 • DSC_0578
 • DSC_0584
 • DSC_0594
 • DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0603
 • DSC_0604
 • DSC_0609
 • DSC_0612
 • DSC_0614
 • DSC_0616
 • DSC_0619
 • DSC_0623
 • DSC_0625
 • DSC_0626
 • DSC_0627
 • DSC_0640
 • DSC_0644
 • DSC_0646
 • DSC_0648
 • DSC_0655
 • DSC_0665
 • DSC_0673
 • DSC_0674
 • DSC_0677
 • DSC_0683
 • DSC_0685
 • DSC_0687
 • DSC_0689
 • DSC_0698
 • DSC_0703
 • DSC_0704
 • DSC_0706
 • DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0715
 • DSC_0720
 • DSC_0723
 • DSC_0724
 • DSC_0728
 • DSC_0730
 • DSC_0735
 • DSC_0738
 • DSC_0742
 • DSC_0748
 • DSC_0753
 • DSC_0755
 • DSC_0757
 • DSC_0760
 • DSC_0764