webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4-6 1/ 2561

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 1/2561

ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

เป็นประธานในที่ประชุม ชี้แจงนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ 

ชี้แจงหลักสูตรการศึกษา และสุขอนามัยของนักเรียน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการจัดหลักสูตร/การประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน 

และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชี้แจงกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียน 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_0770
DSC_0771
DSC_0773
DSC_0778
DSC_0781
DSC_0783
DSC_0787
DSC_0788
DSC_0789
DSC_0790
DSC_0791
DSC_0793
DSC_0802
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0809
DSC_0811
DSC_0816
DSC_0820
DSC_0824
DSC_0825
DSC_0828
DSC_0831
DSC_0834
DSC_0840
DSC_0844
DSC_0846
DSC_0851
DSC_0854
DSC_0856
DSC_0858
DSC_0859
DSC_0861
DSC_0864
DSC_0866
DSC_0868
DSC_0869
DSC_0870
DSC_0871
DSC_0874
DSC_0875
DSC_0878
DSC_0879
DSC_0881
DSC_0885
DSC_0887
DSC_0890
DSC_0893
DSC_0896
DSC_0898
DSC_0900
DSC_0901
DSC_0903
DSC_0909
DSC_0911
DSC_0912
DSC_0916
DSC_0917
DSC_0920
DSC_0922
 • DSC_0770
 • DSC_0771
 • DSC_0773
 • DSC_0778
 • DSC_0781
 • DSC_0783
 • DSC_0787
 • DSC_0788
 • DSC_0789
 • DSC_0790
 • DSC_0791
 • DSC_0793
 • DSC_0802
 • DSC_0806
 • DSC_0807
 • DSC_0809
 • DSC_0811
 • DSC_0816
 • DSC_0820
 • DSC_0824
 • DSC_0825
 • DSC_0828
 • DSC_0831
 • DSC_0834
 • DSC_0840
 • DSC_0844
 • DSC_0846
 • DSC_0851
 • DSC_0854
 • DSC_0856
 • DSC_0858
 • DSC_0859
 • DSC_0861
 • DSC_0864
 • DSC_0866
 • DSC_0868
 • DSC_0869
 • DSC_0870
 • DSC_0871
 • DSC_0874
 • DSC_0875
 • DSC_0878
 • DSC_0879
 • DSC_0881
 • DSC_0885
 • DSC_0887
 • DSC_0890
 • DSC_0893
 • DSC_0896
 • DSC_0898
 • DSC_0900
 • DSC_0901
 • DSC_0903
 • DSC_0909
 • DSC_0911
 • DSC_0912
 • DSC_0916
 • DSC_0917
 • DSC_0920
 • DSC_0922