webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พิธีไหว้ครูดนตรีและการแสดง

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจัดพิธีไหว้ครู ครอบครูศิลปะการแสดง นาฏศิลป์

พิธีการหนึ่งที่ศิลปินไทยแขนงต่าง ๆ ไม่ว่านาฏศิลป์ โขน ละครหรือการแสดงทางวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ถือเป็นพิธีสำคัญ

และปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ พิธีไหว้ครู โดยมีความเชื่อว่านอกจากเหล่าเทพเป็นผู้อบรมครูแห่งศิลปะการแสดง

ทั้งมวลที่ศิลปินต้องให้ ความเคารพแล้ว ศิลปินยังต้องไหว้ครูเพื่อเป็นการระลึกถึงครูที่อบรมประสิทธิประสาทวิชา 

ให้ทั้งครูในปัจจุบันและครูที่ได้ล่วงลับ ไปแล้ว ในสัปดาห์ S.G. Music Festival 2018

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ .2561

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_2350
DSC_2360
DSC_2361
DSC_2380
DSC_2387
DSC_2388
DSC_2389
DSC_2397
DSC_2400
DSC_2408
DSC_2410
DSC_2413
DSC_2416
DSC_2419
DSC_2422
DSC_2426
DSC_2444
DSC_2457
DSC_2461
DSC_2464
DSC_2486
DSC_2490
DSC_2510
DSC_2528
DSC_2542
 • DSC_2350
 • DSC_2360
 • DSC_2361
 • DSC_2380
 • DSC_2387
 • DSC_2388
 • DSC_2389
 • DSC_2397
 • DSC_2400
 • DSC_2408
 • DSC_2410
 • DSC_2413
 • DSC_2416
 • DSC_2419
 • DSC_2422
 • DSC_2426
 • DSC_2444
 • DSC_2457
 • DSC_2461
 • DSC_2464
 • DSC_2486
 • DSC_2490
 • DSC_2510
 • DSC_2528
 • DSC_2542