webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พิธีเปิดการกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ 2561

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ

และภาพบรรยากาศพิธีเปิดโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

โดยมี ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ประธานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะในการเล่นกีฬา สร้างความรัก ความสามัคคี 

และความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบันในเครือมูลนิธิฯ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

   

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_5424
DSC_5425
DSC_5428
DSC_5432
DSC_5434
DSC_5436
DSC_5437
DSC_5440
DSC_5444
DSC_5449
DSC_5452
DSC_5455
DSC_5460
DSC_5464
DSC_5470
DSC_5471
DSC_5475
DSC_5477
DSC_5479
DSC_5481
DSC_5485
DSC_5498
DSC_5499
DSC_5500
DSC_5502
DSC_5505
DSC_5510
DSC_5511
DSC_5521
DSC_5524
DSC_5525
DSC_5526
DSC_5527
DSC_5528
DSC_5532
DSC_5534
DSC_5542
DSC_5544
DSC_5546
DSC_5552
DSC_5556
DSC_5558
DSC_5562
DSC_5563
DSC_5566
DSC_5576
DSC_5582
DSC_5599
DSC_5601
DSC_5607
DSC_5610
DSC_5616
DSC_5618
DSC_5621
DSC_5623
DSC_5625
DSC_5627
DSC_5629
DSC_5632
DSC_5635
DSC_5642
DSC_5649
DSC_5651
DSC_5655
DSC_5660
DSC_5662
DSC_5664
DSC_5665
DSC_5673
DSC_5683
DSC_5685
DSC_5701
DSC_5715
DSC_5727
DSC_5753
DSC_5761
DSC_5774
DSC_5788
DSC_5793
DSC_5803
DSC_5809
DSC_5815
DSC_5818
DSC_5835
DSC_5856
DSC_5858
DSC_5859
DSC_5868
DSC_5869
DSC_5871
DSC_5872
DSC_5875
DSC_5879
DSC_5892
DSC_5895
DSC_5918
DSC_5921
DSC_5923
DSC_5927
DSC_5936
DSC_5939
DSC_5942
DSC_5948
DSC_5950
DSC_5981
DSC_5986
DSC_6006
DSC_6020
DSC_6027
DSC_6044
DSC_6055
DSC_6062
DSC_6073
DSC_6106
DSC_6126
 • DSC_5424
 • DSC_5425
 • DSC_5428
 • DSC_5432
 • DSC_5434
 • DSC_5436
 • DSC_5437
 • DSC_5440
 • DSC_5444
 • DSC_5449
 • DSC_5452
 • DSC_5455
 • DSC_5460
 • DSC_5464
 • DSC_5470
 • DSC_5471
 • DSC_5475
 • DSC_5477
 • DSC_5479
 • DSC_5481
 • DSC_5485
 • DSC_5498
 • DSC_5499
 • DSC_5500
 • DSC_5502
 • DSC_5505
 • DSC_5510
 • DSC_5511
 • DSC_5521
 • DSC_5524
 • DSC_5525
 • DSC_5526
 • DSC_5527
 • DSC_5528
 • DSC_5532
 • DSC_5534
 • DSC_5542
 • DSC_5544
 • DSC_5546
 • DSC_5552
 • DSC_5556
 • DSC_5558
 • DSC_5562
 • DSC_5563
 • DSC_5566
 • DSC_5576
 • DSC_5582
 • DSC_5599
 • DSC_5601
 • DSC_5607
 • DSC_5610
 • DSC_5616
 • DSC_5618
 • DSC_5621
 • DSC_5623
 • DSC_5625
 • DSC_5627
 • DSC_5629
 • DSC_5632
 • DSC_5635
 • DSC_5642
 • DSC_5649
 • DSC_5651
 • DSC_5655
 • DSC_5660
 • DSC_5662
 • DSC_5664
 • DSC_5665
 • DSC_5673
 • DSC_5683
 • DSC_5685
 • DSC_5701
 • DSC_5715
 • DSC_5727
 • DSC_5753
 • DSC_5761
 • DSC_5774
 • DSC_5788
 • DSC_5793
 • DSC_5803
 • DSC_5809
 • DSC_5815
 • DSC_5818
 • DSC_5835
 • DSC_5856
 • DSC_5858
 • DSC_5859
 • DSC_5868
 • DSC_5869
 • DSC_5871
 • DSC_5872
 • DSC_5875
 • DSC_5879
 • DSC_5892
 • DSC_5895
 • DSC_5918
 • DSC_5921
 • DSC_5923
 • DSC_5927
 • DSC_5936
 • DSC_5939
 • DSC_5942
 • DSC_5948
 • DSC_5950
 • DSC_5981
 • DSC_5986
 • DSC_6006
 • DSC_6020
 • DSC_6027
 • DSC_6044
 • DSC_6055
 • DSC_6062
 • DSC_6073
 • DSC_6106
 • DSC_6126