webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ภาพการแข่งขันกีฬาและพิธีปิดกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

เวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ

และภาพบรรยากาศพิธีปิดโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_5355
DSC_5460
DSC_5467
DSC_6131
DSC_6133
DSC_6137
DSC_6138
DSC_6141
DSC_6145
DSC_6177
DSC_6185
DSC_6189
DSC_6200
DSC_6202
DSC_6205
DSC_6207
DSC_6208
DSC_6215
DSC_6223
DSC_6227
DSC_6251
DSC_6259
DSC_6265
DSC_6272
DSC_6286
DSC_6290
DSC_6293
DSC_6302
DSC_6331
DSC_6333
DSC_6338
DSC_6339
DSC_6341
DSC_6347
DSC_6365
DSC_6375
DSC_6400
DSC_6414
DSC_6417
DSC_6432
DSC_6437
 • DSC_5355
 • DSC_5460
 • DSC_5467
 • DSC_6131
 • DSC_6133
 • DSC_6137
 • DSC_6138
 • DSC_6141
 • DSC_6145
 • DSC_6177
 • DSC_6185
 • DSC_6189
 • DSC_6200
 • DSC_6202
 • DSC_6205
 • DSC_6207
 • DSC_6208
 • DSC_6215
 • DSC_6223
 • DSC_6227
 • DSC_6251
 • DSC_6259
 • DSC_6265
 • DSC_6272
 • DSC_6286
 • DSC_6290
 • DSC_6293
 • DSC_6302
 • DSC_6331
 • DSC_6333
 • DSC_6338
 • DSC_6339
 • DSC_6341
 • DSC_6347
 • DSC_6365
 • DSC_6375
 • DSC_6400
 • DSC_6414
 • DSC_6417
 • DSC_6432
 • DSC_6437