webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ภราดาจํารัส แก้วอําคา รองผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คุณยงยศ กาญจนาโรจน์พันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล

ร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมี บาทหลวงสานิจ สถะวีรวงส์ 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ฯ ผู้ประกอบพิธีมิสซา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และพิธีแสดงความยินดีแด่

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ท่านผู้อำนวยการ และนักเรียนมอบถ้วยรางวัลกีฬาจำนวน 6 ถ้วย แด่ผู้อำนวยการ

จากที่นักกีฬาโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ เวลา 8.00 น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

    

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_8273
DSC_8277
DSC_8281
DSC_8290
DSC_8291
DSC_8293
DSC_8295
DSC_8296
DSC_8302
DSC_8305
DSC_8310
DSC_8313
DSC_8314
DSC_8317
DSC_8320
DSC_8329
DSC_8332
DSC_8334
DSC_8336
DSC_8350
DSC_8353
DSC_8360
DSC_8362
DSC_8368
DSC_8375
DSC_8388
DSC_8392
DSC_8395
DSC_8401
DSC_8404
DSC_8406
DSC_8423
DSC_8429
DSC_8433
DSC_8435
DSC_8447
 • DSC_8273
 • DSC_8277
 • DSC_8281
 • DSC_8290
 • DSC_8291
 • DSC_8293
 • DSC_8295
 • DSC_8296
 • DSC_8302
 • DSC_8305
 • DSC_8310
 • DSC_8313
 • DSC_8314
 • DSC_8317
 • DSC_8320
 • DSC_8329
 • DSC_8332
 • DSC_8334
 • DSC_8336
 • DSC_8350
 • DSC_8353
 • DSC_8360
 • DSC_8362
 • DSC_8368
 • DSC_8375
 • DSC_8388
 • DSC_8392
 • DSC_8395
 • DSC_8401
 • DSC_8404
 • DSC_8406
 • DSC_8423
 • DSC_8429
 • DSC_8433
 • DSC_8435
 • DSC_8447