webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตึกแอนดรู , ตึกเดอ มงฟอร์ต, ตึกอำนวยการ และตึกยิมเนเซี่ยม 

เพื่อฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงวิธีการดับเพลิง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

    

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_2803
DSC_2804
DSC_2805
DSC_9629
DSC_9632
DSC_9645
DSC_9648
DSC_9658
DSC_9666
DSC_9671
DSC_9675
DSC_9679
DSC_9683
DSC_9685
DSC_9688
DSC_9704
DSC_9706
DSC_9710
DSC_9712
DSC_9732
DSC_9767
DSC_9782
DSC_9785
DSC_9786
DSC_9805
DSC_9829
DSC_9832
DSC_9835
DSC_9841
 • DSC_2803
 • DSC_2804
 • DSC_2805
 • DSC_9629
 • DSC_9632
 • DSC_9645
 • DSC_9648
 • DSC_9658
 • DSC_9666
 • DSC_9671
 • DSC_9675
 • DSC_9679
 • DSC_9683
 • DSC_9685
 • DSC_9688
 • DSC_9704
 • DSC_9706
 • DSC_9710
 • DSC_9712
 • DSC_9732
 • DSC_9767
 • DSC_9782
 • DSC_9785
 • DSC_9786
 • DSC_9805
 • DSC_9829
 • DSC_9832
 • DSC_9835
 • DSC_9841