webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตึกฟาติมา และตึกแม่พระรับสาส์น

เพื่อฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงวิธีการดับเพลิง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

    

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_0465
DSC_0517
DSC_1379
DSC_1381
DSC_1384
DSC_1386
DSC_1388
DSC_1390
DSC_1392
DSC_1395
DSC_1400
DSC_1409
DSC_1411
DSC_1414
DSC_1416
DSC_1418
DSC_1419
DSC_1421
DSC_1422
DSC_1424
DSC_1428
DSC_1432
DSC_1433
DSC_1436
DSC_1439
DSC_1441
DSC_1442
DSC_1445
DSC_1447
DSC_1453
DSC_1458
DSC_1467
DSC_1469
DSC_1470
DSC_1474
DSC_1476
DSC_1480
DSC_1487
DSC_1491
DSC_1494
DSC_1499
DSC_1501
DSC_1502
DSC_1505
DSC_1509
 • DSC_0465
 • DSC_0517
 • DSC_1379
 • DSC_1381
 • DSC_1384
 • DSC_1386
 • DSC_1388
 • DSC_1390
 • DSC_1392
 • DSC_1395
 • DSC_1400
 • DSC_1409
 • DSC_1411
 • DSC_1414
 • DSC_1416
 • DSC_1418
 • DSC_1419
 • DSC_1421
 • DSC_1422
 • DSC_1424
 • DSC_1428
 • DSC_1432
 • DSC_1433
 • DSC_1436
 • DSC_1439
 • DSC_1441
 • DSC_1442
 • DSC_1445
 • DSC_1447
 • DSC_1453
 • DSC_1458
 • DSC_1467
 • DSC_1469
 • DSC_1470
 • DSC_1474
 • DSC_1476
 • DSC_1480
 • DSC_1487
 • DSC_1491
 • DSC_1494
 • DSC_1499
 • DSC_1501
 • DSC_1502
 • DSC_1505
 • DSC_1509