webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

เริงรื่นชื่นสราญ สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ปี ๒๕๖๑

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีงานเริงรื่นชื่นสราญ สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ปี ๒๕๖๑

โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ คณะครูและนักเรียน

ร่วมพิธีงานเริงรื่นชื่นสราญ สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ เวลา ๑๔.๔๕ น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

    

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_4197
DSC_4204
DSC_4211
DSC_4220
DSC_4225
DSC_4230
DSC_4234
DSC_4251
DSC_4265
DSC_4270
DSC_4283
DSC_4297
DSC_4301
DSC_4305
DSC_4309
DSC_4321
DSC_4323
DSC_4328
DSC_4339
DSC_4342
DSC_4349
DSC_4352
DSC_4354
DSC_4356
DSC_4359
DSC_4362
DSC_4364
DSC_4398
DSC_4399
DSC_4413
DSC_4417
DSC_4423
DSC_4427
DSC_4432
DSC_4436
 • DSC_4197
 • DSC_4204
 • DSC_4211
 • DSC_4220
 • DSC_4225
 • DSC_4230
 • DSC_4234
 • DSC_4251
 • DSC_4265
 • DSC_4270
 • DSC_4283
 • DSC_4297
 • DSC_4301
 • DSC_4305
 • DSC_4309
 • DSC_4321
 • DSC_4323
 • DSC_4328
 • DSC_4339
 • DSC_4342
 • DSC_4349
 • DSC_4352
 • DSC_4354
 • DSC_4356
 • DSC_4359
 • DSC_4362
 • DSC_4364
 • DSC_4398
 • DSC_4399
 • DSC_4413
 • DSC_4417
 • DSC_4423
 • DSC_4427
 • DSC_4432
 • DSC_4436