webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศงานลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม 

โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน

"ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม"

 ปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

    

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ มิสธริดา ภิรธนาพงศ์ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_4421
DSC_4423
DSC_4424
DSC_4425
DSC_4426
DSC_4427
DSC_4428
DSC_4429
DSC_4430
DSC_4431
DSC_4432
DSC_4460
DSC_4462
DSC_4463
DSC_4464
DSC_4466
DSC_4478
DSC_4488
DSC_4494
DSC_4499
DSC_4502
DSC_4504
DSC_4505
DSC_4506
DSC_4520
DSC_4524
DSC_4525
DSC_4526
DSC_4527
DSC_4528
DSC_4532
DSC_4534
DSC_4550
DSC_4567
DSC_4626
DSC_4644
DSC_4657
DSC_4662
DSC_4673
DSC_4687
DSC_4701
DSC_4714
DSC_4720
DSC_4740
DSC_4764
DSC_4765
DSC_4767
 • DSC_4421
 • DSC_4423
 • DSC_4424
 • DSC_4425
 • DSC_4426
 • DSC_4427
 • DSC_4428
 • DSC_4429
 • DSC_4430
 • DSC_4431
 • DSC_4432
 • DSC_4460
 • DSC_4462
 • DSC_4463
 • DSC_4464
 • DSC_4466
 • DSC_4478
 • DSC_4488
 • DSC_4494
 • DSC_4499
 • DSC_4502
 • DSC_4504
 • DSC_4505
 • DSC_4506
 • DSC_4520
 • DSC_4524
 • DSC_4525
 • DSC_4526
 • DSC_4527
 • DSC_4528
 • DSC_4532
 • DSC_4534
 • DSC_4550
 • DSC_4567
 • DSC_4626
 • DSC_4644
 • DSC_4657
 • DSC_4662
 • DSC_4673
 • DSC_4687
 • DSC_4701
 • DSC_4714
 • DSC_4720
 • DSC_4740
 • DSC_4764
 • DSC_4765
 • DSC_4767