webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประชุมครู เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

 

ประชุมครู ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม ชี้แจงนโยบายบริหารงาน 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ ชี้แจงเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการศึกษา 

และการชี้แจงของฝ่ายต่างๆ  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_7121
DSC_7123
DSC_7127
DSC_7131
DSC_7134
DSC_7138
DSC_7140
DSC_7142
DSC_7145
DSC_7147
DSC_7148
DSC_7149
DSC_7152
DSC_7153
DSC_7154
DSC_7156
DSC_7158
DSC_7162
DSC_7163
DSC_7164
DSC_7166
DSC_7169
DSC_7175
DSC_7180
DSC_7181
DSC_7183
DSC_7184
DSC_7191
DSC_7203
DSC_7211
 • DSC_7121
 • DSC_7123
 • DSC_7127
 • DSC_7131
 • DSC_7134
 • DSC_7138
 • DSC_7140
 • DSC_7142
 • DSC_7145
 • DSC_7147
 • DSC_7148
 • DSC_7149
 • DSC_7152
 • DSC_7153
 • DSC_7154
 • DSC_7156
 • DSC_7158
 • DSC_7162
 • DSC_7163
 • DSC_7164
 • DSC_7166
 • DSC_7169
 • DSC_7175
 • DSC_7180
 • DSC_7181
 • DSC_7183
 • DSC_7184
 • DSC_7191
 • DSC_7203
 • DSC_7211