webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่ายฝึก รด. ปี 3@เขาชนไก่

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 

และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร 

ที่เข้าฝึกภาคสนาม ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_0570
DSC_0582
DSC_0591
DSC_0607
DSC_0636
DSC_0673
DSC_0686
DSC_0707
DSC_0710
DSC_0751
DSC_0756
DSC_0766
 • DSC_0570
 • DSC_0582
 • DSC_0591
 • DSC_0607
 • DSC_0636
 • DSC_0673
 • DSC_0686
 • DSC_0707
 • DSC_0710
 • DSC_0751
 • DSC_0756
 • DSC_0766