webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่ายฝึก รด. ปี 2@เขาชนไก่

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 

และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร 

ที่เข้าฝึกภาคสนาม ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

S__79364214
S__79364215
S__79364216
S__79364217
S__79364218
S__79364219
S__79364221
S__79364222
S__79364223
S__79364224
S__79364225
S__79364226
S__79364227
S__129409043
S__129409044
S__129409045
S__129409046
S__129409047
S__129409048
S__129409051
S__129409052
S__129409053
 • S__79364214
 • S__79364215
 • S__79364216
 • S__79364217
 • S__79364218
 • S__79364219
 • S__79364221
 • S__79364222
 • S__79364223
 • S__79364224
 • S__79364225
 • S__79364226
 • S__79364227
 • S__129409043
 • S__129409044
 • S__129409045
 • S__129409046
 • S__129409047
 • S__129409048
 • S__129409051
 • S__129409052
 • S__129409053