webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ได้กล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 1/2562

การตั้งเป้าหมายชีวิต ไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ไปให้ถึงในสิ่งที่เราต้องการอ

ยากเป็นอะไรก็มุ่งไปเส้นทางนั้นๆ การเดินทางของเราไม่เหมือนกัน ฝันต้องไปให้ถึง...

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.10 น.

ณ ลานจักราศี ตึกแม่พระชั้น 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_5210
  • DSC_5210