webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ สนามกีฬามาร์ติน เดอ ตูรส์ จากนั้นนักเรียน ม.3 และคณะครู นำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

ไปถวาย ณ วัดรเทวาราชกุญชร วรวิหาร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา..

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์