webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครูพบผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครูพบผู้ปกครองและศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์