webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประชุมผู้ปกครอง SGL

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมมาร์ติน 5

มาสเตอร์ทองอินทร์ แสวงสิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะครู และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ป.2

ชี้แจงหลักสูตร S.G. Leaders (SGL) ปีการศึกาา 2563

 

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3845
DSC_3846
DSC_3847
DSC_3849
DSC_3850
DSC_3852
DSC_3854
DSC_3855
DSC_3856
DSC_3857
DSC_3858
DSC_3860
DSC_3861
DSC_3862
DSC_3863
DSC_3867
DSC_3869
DSC_3870
DSC_3871
DSC_3874
DSC_3875
 • DSC_3845
 • DSC_3846
 • DSC_3847
 • DSC_3849
 • DSC_3850
 • DSC_3852
 • DSC_3854
 • DSC_3855
 • DSC_3856
 • DSC_3857
 • DSC_3858
 • DSC_3860
 • DSC_3861
 • DSC_3862
 • DSC_3863
 • DSC_3867
 • DSC_3869
 • DSC_3870
 • DSC_3871
 • DSC_3874
 • DSC_3875