webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

วจนพิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์และถวายกระเช้าดอกไม้ ในโอกาสวันฉลอง

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ 

และพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต 

โดยมี บาทหลวง เปาโล มาโนช สมสุข เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน 

มาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม..

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น.

 

    

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์