webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

งานอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ .๒๕๖๒

 

งานอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล

พลเอก เทิดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

MS.Susan Vize ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคสำหรับสังคม และวิทยาศาสตร์มนุษย์ ตัวแทนจาก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

นักเรียนพีรวัฒน์ ทองปิยะ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

และทุกคนพร้อมกันยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ .๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

     

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์