webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันผู้ปกครองพบครู (ป.1-ม.6) 2-2562

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

 

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2/2562 พบครูประจำชั้น

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี ม.ณภัทร จรดล งานสื่อโสตฯ 

มิสธริดา ภิรธนาพงศ์ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_2741
DSC_2747
DSC_2767
DSC_2893
DSC_3055
DSC_3090
DSC_3122
DSC_3133
  • DSC_2741
  • DSC_2747
  • DSC_2767
  • DSC_2893
  • DSC_3055
  • DSC_3090
  • DSC_3122
  • DSC_3133