webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

โครงการสอน (Course Outline) ปีการศึกษา 2562 เทอม2

โครงการสอน (Course Outline) ปีการศึกษา 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารโครงการสอน (Course Outline) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จากรายการต่อไปนี้

เทอมที่ 1:

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 7. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 8. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 9. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 10. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 11. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 12. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เทอมที่ 2:

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 7. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 8. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 9. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 10. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 11. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 12. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6