webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2562 

1. ระเบียบการรับสมัคร ปี 2562

2. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา  2562 (นร.เก่า)

3. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา  2562 (นร.ภายนอก)

** นักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนระหว่างชั้น ทางโรงเรียนจะมีการพิจารณาและแจ้งผลการรับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ 02-243-0065 ต่อ 1101, 1119, 1001 หรือกด 0